Dažnai verslininkų ketinimai praplėsti savo prekių ar paslaugų veiklos teritoriją už savo valstybės ribų visų pirma prasideda nuo svarstymų. Vienas pagrindinių - kaip įmonei patekti į užsienio rinką. Ar įsteigti naują įmonę (atstovybę) užsienio šalyje ar parduoti/pirkti prekes per tarpininkus. Lemiamą reikšmę, šiame procese, „vaidina“ kaštai (išlaidos), kurie bus patiriami plečiant verslą į užsienį. Steigti naują juridinį asmenį ar atstovybę, kuri būtų atsakinga už užsienio šalyje platinamas įmonės prekes ar paslaugas, finansiškai brangus variantas. Nereikėtų pamiršti, kad išlaikyti užsienio šalyje naują įmonę su visu personalu, visomis ūkio išlaidomis ir toje valstybėje numatomais mokesčiais, gali tikrai nedaugelis verslo atstovų.

Tad pasinaudodami savo žiniomis, kontaktais, kompetencija, galime padėti greičiau ir lengviau įsitvirtinti naujoje rinkoje, o tai Jums sumažins brangų laiką bei reikalingas lėšas būtinai investicijai.

Galime atstovauti jus jūsų gaminamo produkto ar teikiamos paslaugos įvedimą į rinką. Surinkti visą įmanomą informaciją apie galimus potencialius partnerius.

Atstovaudami jūsų interesus įsipareigojame:

 • Sąžiningai ir rūpestingai vykdyti visus atstovaujamojo
  pavedimus ir protingumo kriterijų atitinkančias instrukcijas;
 • Būti lojalūs jums ir veikti išimtinai dėl jūsų interesų;
 • Reguliariai teikti visą svarbią informaciją, susijusią su savo ir
  atstovaujamojo verslu;
 • Saugoti atstovaujamojo komercines paslaptis tiek sutarties
  galiojimo metu, tiek ir jai pasibaigus;
 • Nekonkuruoti su atstovaujamuoju.